ரக்பி உலகக் கிண்ணம் இன்று ஆரம்பம்

6 months ago
Other Sports
(229 views)
aivarree.com

ரக்பி உலகக் கிண்ணம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை பிரான்சில் தொடங்குகிறது.

இது 10 ஆவது ரக்பி உலகக் கிண்ண தொடராகும்.

போட்டியில் 20 அணிகள் உள்ளன, அவை ஐந்து அணிகள் கொண்ட நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு குழுவிலும், ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணியுடன் ஒரு முறை மோதும்.

ஒவ்வொரு குழுவிலிருந்தும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் பின்னர் காலிறுதிக்கு முன்னேறும், அதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் அரையிறுதியில் விளையாடும்.

அரையிறுதியில் வெற்றி பெறுபவர்கள் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுவார்கள், தோல்வியுற்றவர்கள் மூன்றாவது/நான்காவது பிளேஆஃபில் சந்திப்பார்கள்.

இறுதிப் போட்டி ஒக்டோபர் 28 ஆம் திகதி நடைபெறும்.